#AccRB280 - Ngọc 4 Bảng

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 18

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạc

Vàng: 100

Ruby: 220

Quân huy: 1

Nổi bật: Ngọc 4 Bảng

Trạng thái: Có Thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: