#AccRB281 - Ngộ không

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 10

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 40

Rank: Bạc

Vàng: 300

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngộ không

Trạng thái: Có Thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: