#AccRB282 - Tulen phó kỉ luật

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: Vàng

Vàng: 14000

Ruby: 50

Quân huy: 0

Nổi bật: Tulen phó kỉ luật

Trạng thái: Có Thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: