#AccRB283 - Full ngọc cấp 3

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 52

Trang phục: 43

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạch kim 1

Vàng: 25300

Ruby: 1520

Quân huy: 0

Nổi bật: Full ngọc cấp 3

Trạng thái: Acc trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01262975561

Zalo: