#AccRB284 - Triệu Vân,Vanhien,liliana,taara,magganga,yorn,krixi....

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 8

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 14

Bậc ngọc: 5

Rank: BẠC

Vàng: 7850

Ruby: 650

Quân huy: 0

Nổi bật: Triệu Vân,Vanhien,liliana,taara,magganga,yorn,krixi....

Trạng thái: Vui

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0902290983

Zalo: