#AccRB285 -

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 33

Trang phục: 35

Bảng ngọc: 8

Bậc ngọc: 75

Rank: Vàng 2

Vàng: 1050

Ruby: 306

Quân huy: 5

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0337678447

Zalo: 0337678447