#AccRB288 -

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 32

Trang phục: 114

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Vang

Vàng: 2

Ruby: 1000

Quân huy: 12

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: