#AccRB289 -

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 21

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Vang

Vàng: 4

Ruby: 325

Quân huy: 21

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: