#AccRB292 - Toàn tướng 18000 vàng+1 viên đá quý

Cập nhật: 04/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 57

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 81

Rank: Vàng

Vàng: 5

Ruby: 514

Quân huy: 0

Nổi bật: Toàn tướng 18000 vàng+1 viên đá quý

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: