#AccRB294 - Ngọc 32

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 32

Rank: Đồng

Vàng: 799

Ruby: 469

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 32

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Thùy Nguyễn

SĐT: 0346903781

Zalo: