#AccRB295 -

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 3

Rank:

Vàng: 5000

Ruby: 1200

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0385757492

Zalo: