#AccRB298 -

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 40

Trang phục: 24

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 46

Rank: Bạc 2

Vàng: 119

Ruby: 196

Quân huy: 1

Nổi bật:

Trạng thái: Có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/vuongtuq

SĐT:

Zalo: