#AccRB299 - trinhngocQuydai

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 45

Bậc ngọc: 45

Rank: vanglv

Vàng: 1577

Ruby: 4000

Quân huy: 0

Nổi bật: trinhngocQuydai

Trạng thái: 147258369dai

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: