#AccRB300 - 1998xx03

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 20

Bảng ngọc: 50

Bậc ngọc: 50

Rank: bac

Vàng: 1

Ruby: 400

Quân huy: 0

Nổi bật: 1998xx03

Trạng thái: dcm12345

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: