#AccRB301 -

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 24

Trang phục: 20

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim

Vàng: 0

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: