#AccRB302 -

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 70

Bậc ngọc: 2

Rank: vàng 4

Vàng: 3000

Ruby: 300

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyễn Đức Hải

SĐT: 0389682529

Zalo: 0389682529