#AccRB304 - Veera y tá nổi loạn

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 60

Bậc ngọc: 15

Rank: bạc III

Vàng: 1442

Ruby: 201

Quân huy: 0

Nổi bật: Veera y tá nổi loạn

Trạng thái: chưa có

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: