#AccRB305 - Ngọc binh thukn

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 9000000

Bậc ngọc: 9999

Rank: Cao Thủ

Vàng: 10000000

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc binh thukn

Trạng thái: Chua co

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: