#AccRB307 -

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 12

Bậc ngọc: 2

Rank: Vang

Vàng: 2

Ruby: 1000

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: