#AccRB310 -

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 65

Rank: VÀNG

Vàng: 1633

Ruby: 312

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/?_rdr

SĐT: 0355625721

Zalo: 0355625721