#AccRB311 - Ngọc 90 1 viên đá quý

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 69

Trang phục: 58

Bảng ngọc: -1

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 18999

Ruby: 203

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 1 viên đá quý

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Chichi

SĐT: 01029281248

Zalo: 092823846