#AccRB313 - 90

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 38

Trang phục: 30

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: vàng

Vàng: 1

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: 90

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0967543823

Zalo: