#AccRB317 - Ngọc 90 chuẩn rừng nak+murad+slimz....

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim

Vàng: 5811

Ruby: 181

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn rừng nak+murad+slimz....

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0971759830

Zalo: