#AccRB3125 - Ngoc 90chuan

Cập nhật: 15/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 26

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Dong |

Vàng: 9600

Ruby: 582

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngoc 90chuan

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: lanh19872010@.com

SĐT: 0974115324

Zalo: không có tuyet mùa đông