#AccRB3128 - Acc giá rẻ 9k

Cập nhật: 15/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 64

Trang phục: 104

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 90

Rank: Thách đấu

Vàng: 40000

Ruby: 5000

Quân huy: 60000

Nổi bật: Acc giá rẻ 9k

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https/fabook/Nguyễn Khanh

SĐT: 707573497

Zalo: