#AccRB3130 - Có Batman+Quillen+Joker+Rourke+D'Arcy+Lữ Bố... bảng ngọc 77 và nhiều trang phục xịn

Cập nhật: 15/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 77

Rank: Bạch Kim

Vàng: 10662

Ruby: 41

Quân huy: 0

Nổi bật: Có Batman+Quillen+Joker+Rourke+D'Arcy+Lữ Bố... bảng ngọc 77 và nhiều trang phục xịn

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0366610916

Zalo: