#AccRB319 - ngọc 90

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 47

Trang phục: 64

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank:

Vàng: 20000

Ruby: 965

Quân huy: 0

Nổi bật: ngọc 90

Trạng thái: có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0975958054

Zalo: