#AccRB3134 -

Cập nhật: 15/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: -1

Rank: Vàng

Vàng: 11000

Ruby: -1

Quân huy: -1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Bảo mun

SĐT: 0334128732

Zalo: