#AccRB3135 - Yorn thế tử + liliana nguyệt mị + ngọc 68 + tướng rourke

Cập nhật: 15/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 28

Trang phục: 30

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 68

Rank: Vàng III

Vàng: 979

Ruby: 36

Quân huy: 0

Nổi bật: Yorn thế tử + liliana nguyệt mị + ngọc 68 + tướng rourke

Trạng thái: Chưa thông tin liên kết + Full trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/k4520

SĐT: 0326805098

Zalo: