#AccRB3138 -

Cập nhật: 15/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 62

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 968

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: