#AccRB3140 -

Cập nhật: 15/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 33

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 60

Rank: VàngIV

Vàng: 3046

Ruby: 206

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: