#AccRB3142 -

Cập nhật: 15/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 23

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: vàng

Vàng: 6000

Ruby: 156

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: tốt

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0978509186

Zalo: