#AccRB3143 - Violet nữ hoàng pháo hoa , Richter, Nak ...

Cập nhật: 15/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 47

Trang phục: 37

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 83

Rank: Vàng 1

Vàng: 273

Ruby: 110

Quân huy: 0

Nổi bật: Violet nữ hoàng pháo hoa , Richter, Nak ...

Trạng thái: Lk Fb

Thông tin Liên hệ

Facbook: Hoàng Tùng

SĐT: 01673406958

Zalo: