#AccRB3144 -

Cập nhật: 15/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 53

Rank: bạc 1

Vàng: 600

Ruby: 1500

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0358875651

Zalo: