#AccRB3147 - Ngọc 60-90 chuẩn ad

Cập nhật: 15/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim V

Vàng: 200

Ruby: 190

Quân huy: 7

Nổi bật: Ngọc 60-90 chuẩn ad

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0962544089

Zalo: