#AccRB3149 -

Cập nhật: 15/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 29

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 70

Bậc ngọc: 80

Rank: Vàng 3

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0342301548

Zalo: 0123456789