#AccRB3151 - MURAD SV, LILIANA NML, RICHTER, PREYTA BHLS, AZZEN'KA HALLOWEEN, ILLUMIA ÁO DÀI, 134 VẬN MAY

Cập nhật: 15/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 47

Trang phục: 42

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 80

Rank:

Vàng: 24000

Ruby: 0

Quân huy: 5

Nổi bật: MURAD SV, LILIANA NML, RICHTER, PREYTA BHLS, AZZEN'KA HALLOWEEN, ILLUMIA ÁO DÀI, 134 VẬN MAY

Trạng thái: TÀI KHOẢN GARENA TRẮNG THÔNG TIN

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/summats

SĐT: 0368060030

Zalo: