#AccRB3152 - 55

Cập nhật: 15/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 55

Rank: Đồng

Vàng: 1000

Ruby: 120

Quân huy: 0

Nổi bật: 55

Trạng thái: Bình thường

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: