#AccRB322 -

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Bac

Vàng: 7081

Ruby: 87

Quân huy: 3

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/shawn.heng.96

SĐT:

Zalo: