#AccRB3155 - murad sieu viet,do than dao+nakroth sieu viet,aic

Cập nhật: 15/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 50

Trang phục: 74

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 3

Rank: Cao thu

Vàng: 25000

Ruby: 4580

Quân huy: 365

Nổi bật: murad sieu viet,do than dao+nakroth sieu viet,aic

Trạng thái: Doi mat khau đc

Thông tin Liên hệ

Facbook: Huy Bui

SĐT: 0333147017

Zalo: