#AccRB3157 - Ngọc 90

Cập nhật: 15/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 50

Trang phục: 36

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạck kim

Vàng: 1500

Ruby: 1500

Quân huy: 2

Nổi bật: Ngọc 90

Trạng thái: Chưa đăng kí SĐT

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0859529588

Zalo: