#AccRB323 - 29

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 54

Trang phục: 45

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 20

Rank: bạc

Vàng: 2100

Ruby: 51

Quân huy: 0

Nổi bật: 29

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: éo cần tên tên

SĐT: 098287555535

Zalo: 098287555535