#AccRB326 - Murad SV, Ngộ Không SV, Maloch Rô bốt, Richter, Rouker... và 1 đá quý

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 41

Trang phục: 43

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng

Vàng: 15000

Ruby: 5000

Quân huy: 0

Nổi bật: Murad SV, Ngộ Không SV, Maloch Rô bốt, Richter, Rouker... và 1 đá quý

Trạng thái: Chưa liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0332019384

Zalo: 0332019384