#AccRB327 - Ngọc 90. Ryoma đại tướng, liliana thần tượng âm nhạc, ngộ không hoả nhãn kim tinh

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 57

Trang phục: 62

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng 3

Vàng: 15734

Ruby: 329

Quân huy: 31

Nổi bật: Ngọc 90. Ryoma đại tướng, liliana thần tượng âm nhạc, ngộ không hoả nhãn kim tinh

Trạng thái: CHƯA CÓ THÔNG TIN LIÊN KẾT

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007100479437

SĐT: 0986897411

Zalo: 0986897411