#AccRB330 - ngo khong sieu viet

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 37

Trang phục: 32

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Vang

Vàng: 1235

Ruby: 289

Quân huy: 0

Nổi bật: ngo khong sieu viet

Trạng thái: Tot

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: