#AccRB334 -

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 18

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 86

Bậc ngọc: 2

Rank: Vàng

Vàng: 12000

Ruby: 238

Quân huy: 32

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Hoàng Cày

SĐT: 0848906568

Zalo: