#AccRB335 - Ngọc 67 nakrot : sieu viet

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 67

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc 3

Vàng: 15643

Ruby: 69

Quân huy: 13

Nổi bật: Ngọc 67 nakrot : sieu viet

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Hoàng Cày

SĐT:

Zalo: