#AccRB339 -

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 54

Rank: bac2

Vàng: 5400

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: