#AccRB341 - Violet phi cong tre

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 14

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 2

Rank: Vang

Vàng: 1

Ruby: 123

Quân huy: 0

Nổi bật: Violet phi cong tre

Trạng thái: Chưa co thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: NGUYEN HOANG

SĐT:

Zalo: