#AccRB342 - Ngoc 40

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 38

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạch kim

Vàng: 10000

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngoc 40

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/messages/?no_hist=1

SĐT: 0845054155

Zalo: